"Žena je důležitou osobou v probíhajícím trestním řízení a mohla by jim pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění případu protiprávního jednání v souvislosti s majetkovou trestnou činností," uvedla Eliška Kubíčková z děčínské policie.

V pondělí v odpoledních hodinách policie pátrání odvolala. Totožnost byla zjištěná.