„The most important thing in communication is to hear what isn't being said.“
„Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.“
Peter F. Drucker, americký teoretik a filosof managementu

„All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost.“
„Není všechno zlato, co se třpytí a ne každý, kdo se toulá, je ztracený.“
J. R. R. Tolkien, anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor

„Whether you think you can or think you can’t, you’re right.“
„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“
Henry Ford, americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu

Dopravní nehoda
Seriál (Na)učte se anglicky: Dopravní nehoda

„Experience is what you get when you don’t get what you want.“
„Zkušenost je to, co získáte, když nezískáte to, co chcete.“
Dan Stanford, americký duchovní a spisovatel

„Remember that happiness is a way of travel, not a destination.“
„Pamatujte, že štěstí je způsob cesty ne cílová stanice.“
Roy Goodman, anglický dirigent a houslista

„Friendship is love without wings.“
„Přátelství je láska bez křídel.“
George Gordon Byron, anglický básník

Udržujte se v „jazykové kondici“

„Love is like war: easy to begin but very hard to stop.“
„Láska je jako válka: je jednoduché ji začít, ale nesmírně náročné ji ukončit.“
H. L. Mencken, americký novinář, esejista

„Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.“
„Život není vždy otázkou dobrých karet, ale někdy spíše o umění hrát dobře i s těmi špatnými.“
Jack London, americký spisovatel