Podnětem pro založení hasičských sborů byly katastrofální požáry, kdy nezřídka shořela téměř celá města. Prvním z nejhorších zdokumentovaných požárů ve Šluknově byl požár v roce 1838 na Velký pátek 13.dubna, který vznikl ráno okolo čtvrté hodiny v dřevěném domku pekaře A.Webera. Již zpočátku požár hasila živnostenská stříkačka., ale oheň se šířil dál . Téměř 40 stříkaček se sjelo z okolních měst, aby se postavily plamenům. Hašení stěžovaly dlouhé plameny a velké vedro a stále trvající vichřice. Hořící kusy létaly jako světelné koule a ohrožovaly vše, co se již zdálo zachráněno. Brzy se plameny začaly šířit i do vnitřních částí města a ohrožovaly radnici, která však přes usilovné práce podlehla živlu.

Tak to jsou první zprávy o šluknovských hasičích. Následuje další bohatá historie až do dnešních dní.

Další příběhy hasičů naleznete ZDE >>>

V roce 1992 byla u příležitosti 125. výročí zrekonstruovali svépomocí zbrojnici. V přízemí vybudovali sociální zařízení a šatnu pro dobrovolný sbor a v půdním prostoru v patře sociální zařízení, ložnice, šatna a posilovna pro příslušníky detašovaného pracoviště.

Od roku 1997 se pravidelně účastní požárních soutěží v naší oblasti sdružených do celoročního vyhodnocení Florián cupu Šluknovského výběžku, kdy se družstvo v hodnocení umístilo vždy na medailové pozici, bohužel na tu nejvyšší však stále čeká.

Ve sboru nechybí děti

V roce 2001 se po několikaleté pauze podařilo obnovit činnost dětského kolektivu, který má v současné době přes dvacet členů. Celý sbor má dnes 58 členů dospělých.

V roce 2002 se Šluknovští stali spoluautory světového rekordu v dálkové dopravě vody, který byl vytvořen při účasti téměř patnácti stovek hasičů a po deseti a půl hodině čerpání vody na letišti u Mimoně. Jeho hodnota je 52 km a 700m. Hasiči tehdy použili 155 čerpadel a 2.635 kusů hadic.

Členové šluknovské jednotky pomáhali jak při povodních na Moravě v roce 1997 tak samozřejmě i v roce 2002 při likvidaci následků škod po povodních v okolí Děčína. Z velkých déletrvajících zásahů mimo obec je třeba vzpomenout týdenní práce na likvidaci lesního požáru v Jetřichovicích v roce 2006.

JINDŘICH MÜLLER