Vznik SDH Markvartice se váže k roku 1864, markvartičtí dobrovolní hasiči vykonávají svoji činnost tedy 144 let.

Během této doby prošli sborem stovky hasičů. Na jejich hasičskou tradici navazuje dnešních 22 členů, z toho 17 mužů a 5 žen. Jsou mezi nimi i hasiči, kteří této dobrovolné službě věnují již čtyřicet let svého života.

Po dvaceti letech bylo také obnoveno dětské družstvo a zájem v obci měsíc od měsíce roste.

Jako sbor SDH jsme v JPO V. a k výjezdům hlášených třináct stálých členů.

Markvartičtí se účastní soutěží v požárním sportu. Nejenom soutěžením v okolních městech a obcích prokazují čest sboru, ale každoročně začátkem srpna pořádají svou vlastní soutěž

Markvartické soutěže probíhají dvoukolově a to tak, že nejprve musí jeden ze soutěžících hasičů přeběhnout fotbalové hřiště, proskočit okno, které je umístěno zhruba v polovině hřiště a poté na konci běhu zmáčknout klakson. Poté může vystartovat již klasický požární útok.

Samozřejmě se účastní i jiných akcí, které pořádá HZS Ústeckého Kraje. Jednou z těchto velkých akcí bylo i loňské námětové cvičení na Olešce. Námětového cvičení se účastnilo několik jednotek, cílem bylo evakuovat všechny uvězněné osoby z Ústavu postižených právě na Olešce.

Markvartičtí hasiči si na tomto cvičení vyzkoušeli nejen sebe samotné, ale i techniku. Hasiči dorazili na místo jako druzí nejrychlejší a byli nasazeni do prozkoumávání budovy s dvěma dýchacími přístroji. Vše zvládli na výbornou.

Co se týká vybavenosti SDH Markvartice na poměry malé obce a nižšího rozpočtu, má vybavení kvalitní a relativně moderní.

K základu patří CAS 24 (cisternová automobilová stříkačka), DA 12 (automobil pro přepravu požárního družstva, přenosné motorové stříkačky a požárního nářadí), PPS 12 (přenosná požární stříkačka), plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, pila a dýchací přístroje.

Co se týká dalšího vybavení, muselo být znovu zakoupeno a znovu dovybaveno po loňském vykradení požární zbrojnice.

JAKUB NERAD