Datum vzniku sboru dobrovolných hasičů v Křešicích, jedné z děčínských čtvrtí, není úplně přesně znám, ale první dochované zmínky jsou z přelomu 19. a 20. století, o čemž svědčí i fotografie našich „tatíků“ datovaná rokem 1901.

Hasičský sbor vždy v obci působil nejen jako prevence před požáry, ale i jako nositel kultury, zábavy a oddechu. O tom svědčí i nárůst počtu členů na fotografii datované rokem 1932, kde napočítáte 56 hasičů. O úctě k hasičským tradicím hovoří i oblečení mužů na fotografii – všichni v parádních uniformách.

V dnešní době náš sbor čítá cca čtyřicet členů, navazujících na činnost našich předků a udržujících v duchu tradic sportovně-kulturní aktivity v obci. O tom nás může přesvědčit počet akcí pořádaných členy sboru – pravidelné jarní a podzimní turnaje v nohejbale, fotbale, ping-pongu a šipkách, kde hasiči vyzývají i přespolní a ve výsledcích si nevedou nijak špatně…

Pořádají mnoho turnajů

Dále pak pořádají„Vánoční pochod na Chlum“, společného Silvestra, různé „pochutinové akce“ jako tradiční zabíjačka čuníka a následná soutěž o nejlepší bramborový salát, zelijáda a další, ale i brigády na úklid a zvelebení obce a starají se i o údržbu dětského hřiště.

Z dalších akcí nelze nevzpomenout na pálení čarodějnic a zvláště dětský den, pořádaný ve spolupráci s městem Děčín, který se těší rok od roku hojnější účasti a tím i větší odezvy. To není samoúčelné, protože v práci s dětmi a mládeží vidí křešičtí hasiči budoucnost hasičského sboru a sportu. Proto se členové i spolupodílejí na přípravě a provozu dětského letního tábora ve Verneřicích. A možná i právě proto mohli do hasičských soutěží přihlásit jako „Křešice B“ družstvo složené z mladých členů.

Výjezdové družstvo, skládající se z osmnácti členů, se každoročně účastní asi osmi soutěží v požárním sportu a kvůli výsledkům zřejmě bude muset rozšířit klubovnu, aby bylo kam věšet diplomy a umisťovat vítězné poháry. Výjezdové družstvo zasahuje při požárech i přírodních katastrofách, jako byly povodně apod. Jejich výčet by byl velký, o čemž vypovídají různá uznání a diplomy na stěnách klubovny. Dále pak pomáhá i při zabezpečení akcí spolupořádaných městem Děčín jako byly letos „X-Terra“ či „Iron Dumpling“.

ZBYŠEK ROTA