Sbor dobrovolných hasičů České Kamenice patří mezi nejstarší sbory České Republiky. V roce 2006 velkolepě oslavil 150. výročí založení sboru.

Od založení až po současnost prošel sbor několika zvraty, které dovedly sbor i jednotku sboru na pomyslný vrchol svého působení. Zbrojnice se několikrát stěhovala a v dnešní době mají dobrovolní hasiči zázemí opět v centru města.

Sbor má třiatřicet členů, z toho tři ženy. Výjezdovou jednotku města tvoří sedmnáct mužů a jedna žena.

V současné době má jednotka nově pořízenou cisternu ( CAS 20 T 815 Terrno 1), dále dopravní automobil (DA 8– A31), velitelský automobil (Škoda Felicie kombi), přívěsné motorové stříkačky, přívěs na ropné havárie, člun apod.

Jednotka vlastní i speciální technické prostředky, díky kterým je schopna zasahovat při požárech, dopravních nehodách, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na vodě, při povodních a jiných mimořádných událostech.

Mezi nejnáročnější zásahy patří povodně 2002, 2005 a také ty letošní, dále pak požáry v národním parku České Švýcarsko, orkán Kyril, zřícená budova v centru města, která si vyžádala několik lidských životů.

Velkého ocenění a slávy si českokameničtí dobrovolní hasiči užili před dvěma lety. Česká Kamenice totiž byla místem, kde se konal 8. ročník mezinárodního součinnostního cvičení záchranných složek s názvem Rescue Patrol.

Cvičení je v České republice jedinečné svou náročností, délkou a především důrazem na spolupráci všech zúčastněných složek, jak profesionálních, tak dobrovolných. K nejzajímavějším zásahům patřil požár objektu v Rabštejně zkomplikovaný zazděním vchodů v přízemí, dohledání a transport zraněných osob z jeskynního komplexu a celodenní zásah v Ralsku. Zde měli záchranáři za úkol uspět v řadě po sobě jdoucích zásahů (od menších, např. vyproštění osoby z komína, až po velké, např. požár letiště), které skončily až v brzkých ranních hodinách.

MARTIN ČVANČARA