„Čtyři dny jsme pomáhali odstraňovat následky povodně, čerpali jsme vodu z domů, odklízeli kontaminovaný odpad,“ vyjmenoval Vojta. Dodal, že chlapi udělali kus pořádné práce. „Nesmím zapomenout ani na pomoc při odčerpávaní vody z huníkovského rybníka, jehož hráz hrozila protržením,“ poznamenal hasič. Pokud by k tomu došlo, voda by spláchla vesnice pod ním.