Daný prostředek bude užíván Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá při plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Soupravu lze použít pro vyprošťovací práce při dopravních nehodách, záchranné práce v budovách a nasazení při přírodních katastrofách.

Výhodou celé soupravy je malá hmotnost což umožňuje její snadné přenášení. V předchozích letech tuto pomocnou techniku (starší provedení prostředku tohoto typu) hasiči z Jílového použili několikrát například k vyproštění zaklíněných zvířat.

Tomáš Straka, Pavel Mošner