Deník připravil pro čtenáře nový seriál, tentokrát o zajímavých počinech dobrovolných hasičů. První se představí SDH Jílové - Modrá.

S mušketýrským heslem „jeden za všechny všichni za jednoho“ sloužil v únoru před sto třiceti lety první hasičský velitel složil Anton Hiebsch slib do rukou tehdejšího starosty na ustavující schůzi Dobrovolného hasičského spolku. Přihlíželo tomu celkem sto sedm nových dobrovolných hasičů. Sousední Modrá nezůstala pozadu a dobrovolný spolek založila jen o pár měsíců později.

Spojili se

„Od počátku šlo o dva samostatné hasičské spolky. Až po roce 1980 připojením obce Modrá k městu Jílové došlo ke sloučení,“ vysvětluje současný velitel dobrovolných hasičů Jílové – Modrá Pavel Mošner. Celou historii dobrovolných hasičů má dokonale zmapovanou. „Třeba v lednu roku 1880 byl založen spolek Děčínský okresní svaz hasičů. K němu se oba spolky hlásily. Lidí do sboru přibývalo, v roce 1897 měla členská základna 191 členů, v roce 1903 už 225,“ připomněl Mošner. Muži se ale samozřejmě nescházeli jen schůzích. Jejich práce bylo a dodnes je třeba v terénu.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE >>>

Zasahovali i u mnoha velkých požárů či živelných pohrom, jež kdy zasáhly Děčínsko. „Namátkou vzpomenu třeba velký lesní požár na Maxičkách v roce 1976, v roce lesní požár Maxičky.V roce 1979 to byla velká povodeň na Jílovském potoce, 1981 noční požár Plastimatu Modrá, 1987 velká povodeň na Jílovském potoce a samozřejmě i při katastrofické povodni 2002 na Labi,“ vyjmenoval jen některé ze zásahů Mošner. Nezapomněl přidat i pomoc při obrovském lesním požáru v Národním parku České Švýcarsko v Jetřichovicích. „Dobrovolní hasiči byli za všechnu odvedenou práci mnohokrát vyznamenaní,“ pochlubil se velitel.

KOZLŮV POČIN
Dobrovolní hasiči z Jílového – Modrá byli mezi těmi, kteří zachraňovali lidské životy při požáru panelového domu v Děčíně Boleticích letos koncem května. Při příjezdu jednoty byl sice již oheň lokalizován, ale jílovští hasiči vystřídali unavené kolegy jiných jednotek a vydatně pomáhali s evakuací lidí.

Požár založil úmyslně žhář ve sklepě domu. Kvůli kouři a velkému vedru se mnozí lidé nemohli dostat ze svých bytů. Hasiči je museli buď vyvádět s dýchacími přístroji na ústech nebo je svážet do bezpečí požární plošinou.

V současnosti je Sbor dobrovolných hasičů Jílové – Modrá hodnocen mezi hasiči OSH Děčín na předních místech. Nemalou zásluhu má na tom dobrá práce s mládeží. „Mladí hasiči se při soutěžích umísťují na předních místech v rámci OSH Děčín.Kladem je , že devadesát procent z nich dnes tvoří zásahovou jednotku v počtu dvanácti členů. Jezdí k desítkám požárů ročně, likvidují nebezpečné látky, pomáhají při nehodách. „A samozřejmě se také účastníme soutěží a taktických cvičení,“ dodal velitel Pavel Mošner.

SDH Jílové – Modrá: Celkem 64 členů – 12 výjezdová jednotka, 11 aktivních členů, 12 přispívajících, 29 mladých hasičů