Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde pravděpodobně o naftu. U koryta potoka byla již místní policie, která prováděla průzkum v okolí.

,,Ve 14:14 Jednotka hasičů ze stanice Děčín a dobrovolná jednotka Jílové – Modrá vyjely do obce Modrá okres Děčín, kde se na potoce objevila ropná skvrna o délce 400 metrů. Skvrna pravděpodobně pochází z nedaleké čerpací stanice, kde uniklo nezjištěné množství nafty do kanalizace. Byla vyrozuměna Česká inspekce životního prostředí Děčín, Vodoprávní úřad a povodí Ohře. Hasiči provedli průzkum, na potoce rozvinuli norné stěny a skvrnu zasypali sorbentem," uvedl k odpolední události Lukáš Marvan, tiskový mluvčí hasičů.

Tomáš Straka