Píše se rok 1858 a Robert Rozlitz z České Kamenice podle vzoru českokamenických hasičů vycvičil rumburské mužstvo, které pod vedením stavitele Bernharda Fleischera poprvé nastoupilo v uniformě dne 18.8.1858 v den narozenin císaře pána Františka Josefa I.

Jednotka byla postupně vybavována. V roce 1865 získala jednotka přenosnou stříkačku, roku 1891 zakoupila 18 metrů dlouhý žebřík za 65 zlatých. Roku 1894 bylo založeno sanitní oddělení a byl zakoupen sanitní vůz za 198 zlatých. A teprve 8. 5. 1897 vznikl samostatný spolek dobrovolných hasičů v Rumburku.

Pořádají i osvětová školení

V současné době má rumburská základna 67 členů, přičemž 32 z nich splňuje náročné podmínky pro začlenění do výjezdové jednotky a vyjíždí k zásahům. Sbor disponuje technikou tří cisteren, a to CAS 24 T 815 Terno, CAS 32 T 815, CAS 24 K LIAZ, automobilovým žebříkem AZ 30 a velitelským vozem VW Transportér T5. CAS 24 T 815 a VW T5 patří mezi v současné době nejmodernější vybavení. Podílí se i na zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí, kde se shromažďuje větší množství lidí. Pravidelně ke konci školního roku pořádá ve spolupráci s městskou, pohraniční a německou pohraniční policií, Střední zdravotní školou a Záchranou službou brannou výchovu pro žáky základních škol. Dále pak pořádá osvětová školení, kde se účastníci dozvědí, jak se zachovat v nejrůznějších krizových situacích.

S hasiči na kolech

Spolu s kolegy z Německa organizují také vždy v létě, zajímavou akci pojmenovanou S hasiči na kolech, kdy objíždí okolní české a německé zbrojnice. Trať akce je vymyšlena tak, aby ji zdolali i mladí i staří cyklisté a úspěšnost akce je vidět i na postupném zvyšování počtu příznivců jízdy v jedné stopě až na dvě stovky.

Pravidelně v květnu hasiči představují svou práci na rumburském náměstí. Hasiči z rumburské výjezdové jednotky zde předvádějí ukázky záchrany osob z automobilu po dopravní nehodě, hašení hořícího automobilu a vysvětlují postup při zdolávání požárů, které se nejčastěji stávají například v kuchyních panelových domů. Ukázky jsou prováděny opět ve spolupráci s hasiči z německého příhraničí a je tak prezentována spolupráce obou sborů.

RUDOLF SEIDL