Galerie: Punkevní jeskyně před lety a dnes

Návštěvníci na člunu ve vývěru Punkvy po zpřístupnění plavby veřejnosti v roce 1921. Historická vstupenka na vodní plavbu Punkevních jeskyní ze dne 6. července 1925. Masarykův dóm v době objevů v roce 1920. Vývěr Punkvy ještě před speleologickými výzkumy na začátku 20. století. Přístaviště ve vývěru Punkvy z dob prvního zpřístupnění vodní plavby. 20. léta 20. stol.