Galerie: Lékaři v Děčíně mají novou laparoskopickou sestavu

Operace s novou laparoskopickou sestavou. Klasické zobrazení - s překryvnou křiklavě zelenou vrstvou v obraze. Operace s novou laparoskopickou sestavou. Monochromatické ICG zobrazení. Škálování intezity ICG – mapa intenzity = různé barvy pro různou intenzitu (zelená až červená). Operace s novou laparoskopickou sestavou. Varianta klasického – překryvná modrá.