Galerie: Jednání o stavbě vysokorychlostní železniční trati Praha Drážďany.