1/1

Století synagogy se objevilo i na speciální etiketě košér vína.

Století synagogy se objevilo i na speciální etiketě košér vína.

Zdroj: Josef Suk