1/1

Radek Čermák - český sorabista, Alfons Wićaz - zástupce Lužických Srbů, Jaromír Kohlíček - europoslanec

Radek Čermák - český sorabista, Alfons Wićaz - zástupce Lužických Srbů, Jaromír Kohlíček - europoslanec

Zdroj: Ilona Martinovská