Galerie: Nová lávka pro pěší a cyklisty má vést podél železničního mostu