První část řídil předseda DK Milan Brynda, přítomen byl i předseda STK Ústeckého krajského fotbalového svazu Jiří Jangl. Bohuslav Jachimstál přednesl hodnotící zprávu o činnosti VV OFS Děčín za uplynulé období.

Předseda revizní komise František Renka seznámil přítomné delegáty jednotlivých fotbalových oddílů děčínského regionu se zprávou o provedených kontrolách účetnictví VV OFS. Revizní komise konstatovala, že při kontrolách nezjistila žádné závažnější chyby.

Předseda mandátové komise Otakar Tetřev sdělil, že valná hromada OFS je usnášeníschopná, když z 44 pozvaných zástupců fotbalových oddílů se valné hromady zúčastní 39 delegátů, což je 86% účast. Scházely fotbalové oddíly FK Junior Děčín, TJ Heřmanov, Slovan Jiřetín pod Jedlovou, FK Multitex Huntířov a SK Prysk.

Hospodář OFS Karel Šnajdr seznámil přítomné s hospodařením VV za uplynulý rok 2007 a poté navrhl finanční dotace pro rok 2008, které činí cca 4 685 Kč na jedno mládežnické družstvo.

Po hodnotících zprávách předsedů odborných komisí OFS Děčín následovala diskuze, která se týkala problémů jednotlivých fotbalových oddílů.

V průběhu valné hromady byla schválena zpráva hospodáře, návrh na finanční dotaci na rok 2008, doplnění revizní komise o pana Jaromíra Adamčíka (FK Česká Kamenice).

Na úplný závěr valné hromady pak převzali vítězové jednotlivých kategorií soutěžního ročníku 2007/2008 z rukou předsedy OFS Bohuslava Jachimstála a z rukou hosta Jiřího Jangla vítězné poháry, diplomy a fotbalové míče.

Vítězové jednotlivých kategorií: FK Františkov (vítěz II. třídy a postupující do I. B třídy), FK Chřibská (vítěz III. třídy a postupující do II. třídy), SK Březiny (přeborník dorostu a postupující do I. A třídy dorostu), FK Řezuz Děčín (přeborník starších žáků a postupující do I.A třídy starších žáků), SK Slovan Varnsdorf (přeborník mladších žáků), FC Jiskra Modrá (přeborník starších přípravek) a SK Slovan Varnsdorf (přeborník mladších přípravek).