„Z různých důvodů chybělo pět hráčů i tak byla účast uspokojivá. M. Suchomel s J. Zbončákem se věnovali pouze tréninkovým jednotkám, které byly pečlivě připraveny. Z. Maier měl na starost masírování. Ovoce, zeleninu, doplňkovou stravu a pitný režim zajišťoval K. Lindenberg a L. Třešňák. J. Boreček měl na starost veškeré pomocné práce, jakož i nošení všech potřebných tréninkových i zápasových pomůcek,“ popsal celé komando Sklenář.

Krom samotných tréninků vymyslel Libor Sklenář pro hráče různorodou zábavu. „Byla to například střelba na PET lahev v šibenici branky, oblíbená břevna a také vzájemný minizápas. Soutěžilo se také ve fotbalových znalostech a také několik kulturních vložek. Zlatým hřebem zábavných večerů bylo uspořádání soutěže Československo má talent, kde jednoznačně zvítězila dvojice z realizačního týmu Z. Maier a J. Boreček, kteří převlečeni za důchodce. V přestrojení zapěli lidovou píseň Sedlák na louce seče,“ dodal Sklenář. Soustředění bylo prošpikované umělkou ve Varnsdorfu, Novém Boru a v Děčíně s dvěma přátelskými zápasy (v N. Boru výhra 5:1 a v Děčíně s Č. Lípou B 2:1).