V Kon­gresovém sále ústeckého hotelu Vladimír 5. se v sobotu 7. března uskuteční valná hromada Ústeckého krajského fotbalového svazu (ÚKFS) na kterém se bude volit nový výkonný výbor a předseda ÚKFS. Po neúspěšné kandidatuře Tomáše Sobotky z Děčína před čtyřmi lety se o tuto funkci uchází majitel fotbalového klubu Řezuz Děčín a poslanec parlamentu ČR Vladimír Šoltys. K získání funkce potřebuje minimálně 36 hlasů. Podporu VV OFS Děčín a zástupců fotbalových oddílů děčínského regionu mít bude. Zda bude kandidatura Vladimíra Šoltyse úspěšná bude záviset i na jeho přesvědčovacích akcích v Ústeckém kraji a v jednotlivých regionech kraje. Proto jsme kandidátovi na funkci předsedy Ú KFS dali několik otázek.

Kdy jste se rozhodl kandidovat na předsedu Ústeckého krajského fotbalového svazu (ÚKFS) a proč?

Před půl rokem jsem byl osloven některými fotbalovými oddíly a OFS Ústeckého kraje, zda bych nekandidoval na předsedu ÚKFS.

Vzal jsem si čtrnáctidenní lhůtu na rozmyšlenou, abych si mohl zjistit případnou podporu nejen pro kandidaturu, ale také podporu mých plánů.

Získal jste podporu děčínského Okresního fotbalového svazu?

Ano, OFS Děčín byl první, za kterým jsem byl oznámit svojí kandidaturu a představit mé plány a teze při případném zvolení.

Dle Volebního řádu ČMFS návrh na předsedu Ú KFS podávají alespoň 2 OFS nebo dohromady 4 kluby hrající hrající krajský přebor, I.A či I.B třídu. Jak jste pokročil v této záležitosti a máte již podporu od jiného FS či klubů hrající krajské soutěže?

Ano, již jsem jednal s některými kluby i OFS v kraji a získal jejich podporu v kandidatuře. Další jednání budou ještě probíhat a probíhají. 14. ledna jsem měl schůzku se všemi předsedy OFS a postupně jsem navštěvoval všech 35 klubů rozdělených do sedmi schůzek okresního rozložení.

Co ve svém programu při kandidatuře nabídnete Okresní fotbalovým svazům Ústeckého kraje případně fotbalovým oddílům Ústecka? A nezapomenete na fotbalovou mládež?

Ve svém programu, který zatím nechci celý zveřejnit, umím například rozšířit financování klubů i OFS. Dále mám se svým týmem, který se ještě tvoří, připraveny technicko sportovní změny pro lepší fotbalový život klubů. U mládeže vidím dva velké problémy. Prvním je úbytek fotbalové mládeže a druhým špatné ohodnocení trenérů mládeže, z čehož vyplývá jejich malá odbornost. Na tyto problémy se chci v první řadě zaměřit.

Je Vám jistě známo, že právě OFS Děčín nemá v krajských komisích (až na komisi rozhodčích) žádného zástupce. Bude Vaší snahou získat do komisí případně i na funkci předsedy některé odborné komise Krajského fotbalového svazu více lidí z Děčínska?

Ano, v krajských komisích je opravdu pouze jediný člověk z děčínského regionu, v případě mého zvolení, rozšířím zástupce minimálně o dva členy.

Závěrem bych chtěl říct, že nekandiduji pouze na funkci, ale hlavně na práci, která má zvýšit kvalitu krajské kopané a zvýšit prestiž fotbalu ve společnosti. Když se ohlédnu za svou prací ve fotbale jako takovém, nemusím se za nic stydět.

Děkuji za rozhovor

KAREL ŠNAJDR