Na tomto semináři se fotbaloví rozhodčí seznámí s novinkami v Soutěžím řádu fotbalu a s dalšími fotbalovými normami.

Po povinných přednáškách (výklad pravidel fotbalu, vyplňování zápisů o utkání, signalizace a spolupráce s hlavním rozhodčím a asistenty, videoukázky a jiné) pak bude následovat přezkoušení rozhodčích ze znalostí těchto fotbalových norem formou testů a postřehu.

Dále se na semináři bude od rozhodčích vybírat členský příspěvek ve výši 200,- Kč (krajští rozhodčí pouze 100,- Kč) včetně udělených finančních postihů rozhodčím za chybné vyplňování zápisů o utkáních.

Vlastní seminář se uskuteční v pátek a v sobotu ve dnech 24. a 25. února 2012 v penzionu Koruna v Prysku. Ubytování a stravování zajištěno (200,- Kč).

Tento seminář je pro okresní rozhodčí povinný a krajští rozhodčí jsou vítáni.

KAREL ŠNAJDR