Fanklub působil první rok tak trochu pasivně, ale v hledišti byl slyšet. K oživení došlo o rok později, kdy mu fanoušci malinko pozměnili název na FANDAKLUB. A začaly se dít věci.

Hned na první schůzi si samozvaný výbor rozdělil funkce a povinnosti. Do tisku byly zadány průkazky pro všechny budoucí členy, bylo rozhodnuto o vydávání barevného občasníku pod názvem „Novinky z brlohu“, jenž do dnešního dne vyšel přesně v padesáti vydáních.

V krátkém čase FANDAKLUB založil „Síň slávy“, do které bylo do dneška nominováno devatenáct hráčů, funkcionářů a dalších lidí, kteří se zasloužili o rozvoj fotbalu ve Vilémově.

FANDAKLUB ve Vilémově slaví deset let od svého založení.Na dalších pravidelných schůzkách bylo vybráno z několika návrhů logo spolku, následně přišel nápad s maskotem v medvědím kostýmu, který od té doby doprovází tým i na cestách za soupeři. Financování FANDAKLUBU zpočátku podpořili někteří místní živnostníci a podnikatelé svými sponzorskými dary, další peníze do pokladny přicházejí z každoročních členských příspěvků či z jízdného na venkovních zájezdech.

Mezi výdaje patří například finanční pozornost pro nejlepšího hráče každého domácího zápasu, pro fotbalistu roku, příspěvky na závěrečnou hráčům vždy na jaře i na podzim. Členového FANDAKLUBU společně s vedením SK Stap Tratec Vilémov zorganizovali velkolepé oslavy při historickém postupu do divize, stejně jako oslavy k 55. a 60. výročí existence klubu.

Nejen fotbalem živ je člověk, a tak na schůzích věrných fanoušků vzešly i myšlenky na oživení života ve vsi. Vymysleli tak „Májové oslavy“ pro důchodce nebo „Slavnosti burčáku“, které pro velký úspěch žijí už několik let a jsou v obci oblíbené. Pod taktovkou fanoušků probíhá i každoroční sraz fotbalových veteránů starších šedesáti let, žijících a působících po celém výběžku. Zvány jsou rok co rok více jak čtyři stovky „dědků“.

Co se samotného fotbalu týče, nelze si už dnes představit přípravu letních populárních turnajů, jako je „Putovní květ“ nebo turnaje pro nejmenší potěr, bez značného přispění dnešních oslavenců.

Stejně tak tomu je i při zvelebování místního svatostánku. K loňskému 60. výročí fotbalu ve Vilémově vyšel díky členům tohoto spolku almanach zachycující na několika desítek stránkách a 180 fotografiích vše důležité od roku 1956.
V přípravě je i digitalizace všech dostupných starých i současných fotografií, vedena je i kronika a v případě životních jubileí a mezníků nezapomínají vilémovští příznivci na svoje nejstarší členy. FANDAKLUBEM dosud prošlo 97 registrovaných fanoušků.

PETR HORÁK