K celé volbě se vyjadřuje Jaroslav Oborník, krajský rozhodčí a člen výkoného výboru OFS Děčín. „Rozhodl jsem se reagovat na článek ohledně valné hromady a volby předsedy. Nebyly tam zaneseny všechny informace. Možná by to měla vědět i veřejnost,“ zdůraznil Oborník.

Nejvíce se řešila neuznaná kandidatura Petra Voříška. „Pan Voříšek podal kandidaturu v pátek 5. března. To bylo bohužel pozdě,“ poznamenal. Stejně pozdě byly podány přihlášky do výkoného výboru od pana Donáta (Děčín), pana Bareše (Dolní Poustevna) a od pana Kougla (Benešov)

„Ta „skupina na OFS,“ jak povídá pan Voříšek, nikoho nenapadla a vše řešila dle řádů a stanov OFS Děčín. O neplatnosti kandidatur rozhoduje volební komise, která se volí na valné hromadě. Musím podotknout, že to bylo vše nepřipravené, ušito horkou jehlou a narychlo. Všichni na okresním svazu víme, odkud vítr vane! Všichni měli stejnou šanci na přípravu, podání kandidatury či oslovit lidi do výkoného výboru. Třeba tak, jak to udělal pan Šimeček. Volby byly demokratické a každý zástupce oddílu si v tajných volbách zakroužkoval svého kandidáta. Musím potvrdit slova pana Šimečka, že tu pracujeme všichni pro oddíly a fotbal na okresní úrovni Děčínska je stabilizovaný. Totéž se týká disciplinární komise a sportovně technické komise. Budeme všichni věřit, že se nám co nejdříve rozběhnou soutěže a s radostí budeme nadále pracovat na Okresním fotbalovém svazu v Děčíně,“ uzavřel vše Jaroslav Oborník.