„Můj první kontakt s Dolními Habarticemi a jejich kabinami přichází v 90. letech minulého století.

Podél strany hřiště stála dlouhá nudle vzhledově nic moc, tmavé většinou jedno okno, staré židle a před nimi zábradlí, kde se tísnili hrdí fanoušci týmu. Přesto na ně nikdo nedal dopustit,“ říká Vladimír Boháč, vedoucí fotbalového týmu Dolních Habartic.

„V roce 2003 přichází stržení těchto starých kabin a nahrazuje je stavba, kterou si jistě pamatuje většina z vás. Dole klubovna, kabiny pro domácí, hosté i rozhodčí, nahoře dvě bytové jednotky,“ vzpomíná trenér Jiří Mikoláš.

PAVEL SALAVA - trenér FK Jílové.
Fotbal mu chybí. Teď trenér Jílového objevuje s rodinou vyhlídky na Děčínsku

„Letos dostaly naše kabiny úplně jiný level. Zastupitelstvo obce se rozhodlo přesunout kabiny do horního patra, kde se nachází dvě bytové jednotky,“ pokračuje Boháč.

Rekonstrukce trvala tři měsíce, stavební práce provedla firma vybraná ve výběrovém řízení.

Stavbu kabin podpořilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje formou dotace ve výši 250 000 Kč.

V nových prostorách vznikla kabina pro domácí i hosty každá s velkou koupelnou v klubových barvách Dolních Habartic, nechybí kabina rozhodčích, jejichž sprcha má černé prvky, protože tato barva k rozhodčím patří. Nechybí ani místnost pro zápisy o utkání, místnost pro velký bojler, a také toalety s umyvadly mimo prostor kabiny.

MILOSLAV KOUGL - předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.
Tři body stačily k záchraně. Benešov měl neskutečnou kliku

V každé kabině jsou také nová okna, která nepropustí zimu, takže v chladných měsících, zde bude příjemné teplo. Schody do kabin jsou potaženy kobercem z umělé trávy, aby se zabránilo případnému uklouznutí nebo zranění hráčů.

„Moc se těšíme, až vše vypukne a budeme se v našich kabinách připravovat na první zápas. Věřím, že prostředí kabin ocení také hráči hostujících týmů,“ doufá Mikoláš.

LIBOR SKLENÁŘ - manažer fotbalového Vilémova.
Nemít fotbal je hrozné. Takovou situaci jsem nezažil, říká manažer Vilémova

„Dle ohlasů na sociálních sítích se kabiny hodně líbí, a my bychom je rádi ozdobili nějakým tím pohárem. V době koronaviru jsme dostali takto krásný dárek. Moc si toho vážíme, a věříme, že jim to budeme vracet alespoň výbornými výkony na hřišti. Moc bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce v čele se starostou panem Petrem Petrovickým a místostarostou panem Ottem Schánělem za to, co pro nás udělali, stejně tak děkujeme všem, kteří se na této stavbě podíleli, a také zastupitelstvu Ústeckého kraje za poskytnutí dotace,“ uzavřel vše Vladimír Boháč.

Starosta Petr Petrovický: Přebudovat dva nevyužité byty v budově sportovních kabin byl zastupiteli uvítán
„Myšlenka vybudovat nové kabiny pro TJ Dolní Habartice vzešla z potřeby obce získat prostory pro komunitní a společenskou činnost v obci. Bohužel, naše obec nevlastní žádnou budovu, která by splňovala podmínka pro aktivity spolků. A to se jedná o TJ Dolní Habartice, SDH Dolní Habartice s dětským oddílem, Spolek PROHABA, nebo i o různé neformální aktivity sdružujících se občanů (ženy, rybáře atd.). Rovněž naše ZŠaMŠ nemá prostory pro svoje mimoškolní činnosti, včetně mimoškolního setkávání s rodiči dětí.  Proto nápad přebudovat dva nevyužité byty v budově sportovních kabin byl zastupiteli uvítán, tak bylo uvolněno celé přízemí budovy pro společenskou a komunitní činnost. S přestavbou bytů se začalo v září 2019 a hotové kabiny byly předány sportovcům do užívání v dubnu 2020. Vzhledem k tomu, že se jednalo o přestavbu bytů a změnu užívání, tak se tím změnila celková dispozice celého patra budovy. V tomto patře je vlastně vše nové, nebo nově vybudované. Celková stavební rekonstrukce vyšla na 1.682.159 Kč, dotací od Ústeckého kraje z dotačního titulu Program obnovy venkova 2019 jsme obdrželi na tuto akci podporu ve výši 250 000 Kč, za což jsme opravdu vděčni, protože získat pro tyto účely dotaci není vůbec snadné a Ústecký kraj nám vyšel vstříc. Ovšem celkové náklady byly poněkud vyšší, po sečtení veškerých výdajů na tuto akci nám vyšla částka 1.753.209 Kč, tam jsou započteny i výdaje mimo rekonstrukci. Stavbu prováděla firma Radek Zralý, která vyhrála výběrové řízení a s její prací byla celková spokojenost a výsledek rekonstrukce je velmi uspokojivý. V letošním roce bychom rádi provedli rekonstrukci přízemí budovy a proměnili jej na malé komunitní a společenské centrum obce, na tuto výstavbu máme v úmyslu požádat o dotaci přes MAS Labské Skály, kde je opravdu kolektiv, který se obcím snaží pomoci. Horší je to s třetí etapou výstavby celého komunitního a společenského centra, které máme v plánu již čtyři roky. Je to dostavba sálu a jeho propojení k současné budově pro cca 120 lidí na kulturní akce. Tím by obec i spolky konečně po letech získaly  zázemí pro společenské a kulturní akce. Toto zázemí u nás citelně chybí, veškerá činnost se koná pod širým nebem na hřišti, spolky musí konat svoje akce v sousedních obcích a městech, nebo je radši neorganizují vůbec. Problém je ovšem v tom, že na tuto výstavbu zatím nikdo žádný dotační program nevypsal a obci v tomto případě nikdo nepomůže.  Požádali jsme v roce 2018 i Ústecký kraj o podporu z Fondu Ústeckého kraje, bylo nám však sděleno, že Ústecký kraj nemá o podporu v této oblasti zájem. Nehledíc ani na ústřední orgány např. MMR atd., tady také není žádný vhodný dotační program vypsán.“