„Nově objevená středověká odpadní jímka vydala mimo jiné celý a úžasně zachovalý trojboký pohár či střípky zdobeného skla,“ informovala jihlavská radnice.

„Objev jímky je významným i v tom ohledu, že jde o výborný zdroj informací o výskytu středověkých onemocnění i dobového jídelníčku. Nalezené předměty pak pomáhají vykreslit přesnější obrázek toho, jak vypadal každodenní život obyvatel města," připomněl archeolog Šimon Kochan.

V místě pracují odborníci z jihlavské pobočky archeologické společnosti Archaia, kteří nedávno našli historickou hrnčířskou pec v blízkosti kostela Svatého Jana Křtitele. Nyní si mohou připsat mezi své úspěchy i nález středověké odpadní jímky se zachovalou výdřevou, v níž se nachází historické artefakty.

Trojboký pohár z pálené keramiky bude zřejmě ze 14. století. Střípky ze středověkého skla se zdobením pak poukazují na fakt, že v oblasti kolem náměstí v období středověku žila především vyšší a bohatší společenská vrstva.

Až domy U Mincovny 6 a 8 projdou rekonstrukcí, budou v nich úředníci z jihlavských odborů životního prostředí, školství a kultury. „Ti jsou v nevyhovujícím prostředí v Hluboké ulici, které také musíme zrekonstruovat,“ dodala primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).