Kočka rybářská, latinsky Prionailurus viverrinus, je jedním z nejvíce unikátních volně žijících druhů koček světa. Ve volné přírodě obývá mokřadní ekosystémy jižní a jihovýchodní Asie. Připomenutí těchto dvou významných dnů má tedy jasnou souvislost.

9 životů kočky rybářské.Zdroj: Zoo DěčínKočka rybářská je výjimečná šelma. Ve vodě je sebejistá a spokojená, díky plovacím blánám se v ní dokáže výborně pohybovat a když se potápí, utěsní si uši. Její šedá srst se skvrnami je tak hustá, že nedovolí, aby se jí voda prosákla až na kůži. Živí se vším, co dokáže přemoci, ale její nejoblíbenější potravou jsou ryby. Loví několika způsoby, avšak z lidského pohledu je nejzajímavější asi ten, kdy tlapkou jemně ťuká na vodní hladinu, aby přivábila ryby. Pokud je vábení úspěšné a kořist se přiblíží, rychlým skokem se jí zmocní. Mňoukání však od tohoto druhu kočky nečekejte, její hlas vám bude spíše připomínat kachnu.

Jako mnoho dalších živočišných druhů je i kočka rybářská ohrožená. Vysoušení mokřadů a ničení mangrovových porostů, stejně tak rozšiřování měst, jí ubírají životní prostředí. Je zabíjena jako škůdce ryb a krevet na farmách, případně jiných domácích zvířat. V některých zemích je dokonce lovena pro maso. Na Červeném seznamu je vedena jako zranitelný druh a je v příloze II úmluvy CITES. V rámci ochrany a zachování druhu je kočka rybářská chována v mnoha zoologických zahradách, v Evropě je zahrnuta do programu EEP.

Medvěd kamčatský Bruno v Zoo Děčín.
Rok 2022 v Zoo Děčín: Návštěvnický rekord utekl těsně, narodila se řada mláďat

Pro zachování druhu je však stále nejdůležitější ochrana druhu v místě jeho výskytu, tzv. in situ. Tím se například zabývá Aliance pro ochranu kočky rybářské – The Fishing Cat Conservation Alliance. Jedná se o tým ochranářů a vědců, jejichž cílem je podpořit ochranu kočky rybářské a jejího přirozeného prostředí v jižní a jihovýchodní Asii. Dále také pomocí místních i světových partnerů zjistit a zmírnit míru ohrožení tohoto druhu a zapojit místní obyvatelstvo do jeho ochrany.

Příkladem může být student medicíny Zafeer Ahmed Shaikh, který se vždy zajímal o kočkovité šelmy. V Pákistánu vede v rámci Aliance projekt nejen na ochranu kočky rybářské, ale také ostatních malých kočkovitých šelem, které byly chyceny či zraněny v důsledku konfliktu s lidmi. Kočky jsou pak ošetřeny a přemístěny do odlehlejších míst volné přírody, kde setkání s člověkem bude méně pravděpodobné. V současnosti požívané transportní boxy a rehabilitační klece jsou však nevyhovující a finanční dary Alianci tak mohou tomuto projektu pomoci získat vhodnější vybavení pro manipulaci s kočkami.

O kočce rybářské, jednotlivých projektech Aliance a způsobech, jak můžeme napomoci ochraně s možností finančně ji podpořit, se dozvíte na webu www.fishingcat.org.

Tomáš Rus, Zoo Děčín