Členem Sokola byl již od útlého mládí. Po roce 1989 při obnově Sokola, byl zakladatelem tělocvičné jednoty v Děčíně, kde působil mnoho let jako starosta. Také byl členem výboru župy Sokola Děčín. Byl velmi činorodý. Dodnes pamětníci vzpomínají na jeho velkolepou, velmi úspěšnou akci, kdy uspořádal v roce 1992 „Sokolskou pouť“, které se tehdy zúčastnili i funkcionáři ČOS Praha. Pro Děčín to byla významná událost.

Memoriál Rosti Čtvrtlíka.
Na děčínském gymnáziu proběhlo oblastní kolo Memoriálu Rosti Čtvrtlíka

Byl členem turistického oddílu a zúčastňoval se mnoha výletů. Ve svých 78 letech cvičil na XIV. Všesokolském sletu v Praze. Ve své práci byl neúnavný. Shromažďoval dokumenty o činnosti Sokola a to od roku 1923 až do roku 2011, a z těchto pak vytvořil kroniku, která je uložena v děčínském archivu.

Až do poslední chvíle se zajímal o dění v Sokole. Na svém pojízdném vozíčku, kdy už mu nohy nesloužily, se účastnil všech akcí pořádaných Sokolem. Nikdy nechyběl při pokládání květin k soše Dr. Miroslava Tyrše. Nechyběl ani na akcích Tyršův Děčín. Budeme na bratra Mirka vzpomínat s vděčností a láskou, nejen proto, že byl dobrý člověk, ale také proto, co pro Sokol udělal.

Antonie Hermannová, vzdělavatelka

Slunečnice ocení dobrovolníky.
Děčínská Slunečnice opět ocení nejlepší dobrovolníky města