Aktualizovaná analýza vychází z databáze JDVM (Jednotná dopravní vektorová mapa) s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších dopravních nehod s následky na zdraví v letech 2017–2019. Posuzovány byly havárie na dálnicích a silnicích I. třídy.

Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Automapy Allianz bylo, že na dané komunikaci se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé dopravní nehody se zdravotními následky a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 200 metrů.

Pro určení pořadí žebříčku byl důležitý zaprvé počet nehod, při kterých ve vybraném úseku došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění; počet nehod s jakýmkoli jiným zraněním; počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné nebo těžké zranění; závažnost ostatních zranění; a počet ostatních nehod v dané lokalitě. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 20 nejrizikovějších lokalit. Ústecký kraj se v tomto žebříčku umístil hned čtyřikrát, na 1., 5., 7. a 8. příčce.

Dále bylo ve 13 krajích (tj. všech kromě Hl. města Prahy) identifikováno vždy po pěti nejzávažnějších úsecích. Celkem bylo posuzováno 65 nehodových lokalit, kde došlo k 413 dopravním nehodám s následky na zdraví a 648 nehodám celkem, z toho k 132 nehodám s úmrtím nebo těžkým zraněním.

Nejrizikovější místo ČR je v Ústeckém kraji, následuje Jihomoravský a Liberecký

Vůbec nejrizikovějším místem v Česku byla v letech 2017–2019 Všebořická ulice v Ústí nad Labem. Na 200 metrech mezi křižovatkami s ulicí Dukelských hrdinů a 17. listopadu došlo v místní části Všebořice celkem ke 35 nehodám, z nichž ze 17 si účastníci odnesli zdravotní následky. Dva lidé se zde těžce zranili a 19 se zranilo lehce.

Druhým nejrizikovějším místem ČR se stala křižovatka v severovýchodním cípu Hodonína – tam, kde se silnice I/55 potkává s ulicí Měšťanskou. Celkem se zde za poslední tři roky odehrálo 18 nehod, z nich 17 se zdravotními následky. K 16 nehodám došlo kvůli nedání přednosti v jízdě. Tři lidé zde zemřeli, dva si odnesli těžká zranění, a 29 osob lehká.

Třetí místo v zemi obsadila křižovatka na silnici I/9 v Jestřebí u České Lípy. Za sledované období zde došlo k celkem 20 nehodám, z toho k 15 s následky na zdraví. Tři lidé se zde těžce zranili a 29 lidí se zranilo lehce. K 17 nehodám došlo v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Nebezpečí hrozí také v Chlumci u Chabařovic, Ludvíkovicích a Teplicích

V žebříčku 20 nejrizikovějších lokalit v Česku figurují některé regiony vícekrát. Kraj Ústecký, Jihomoravský a Liberecký jsou každý zastoupeny hned čtyřikrát. Oproti tomu se pět krajů v TOP 20 vůbec neumístilo – jde o Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Vysočinu.

Druhým nejnebezpečnějším místem Ústeckého kraje se stala křižovatka v Chlumci poblíž Chabařovic, která leží na severní trase mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Tady se na silnici I/30 za poslední tři roky stalo 19 nehod, z toho z 11 si cestující odnesli zdravotní následky. Došlo zde ke třem úmrtím a jednomu těžkému zranění. Dalších 17 osob se zranilo lehce. Křižovatka obsadila 5. příčku v celostátním hodnocení.

Třetím nejrizikovějším místem regionu je křižovatka na Pražské ulici v Ústí nad Labem. Jde opět o silnici I/30 a v daném 200metrovém úseku došlo v letech 2017–2019 k celkem 30 nehodám. Z toho 25 bylo způsobeno nedáním přednosti v jízdě. Z deseti nehod si lidé odnesli zdravotní následky, dva lidé se zde zranili těžce. Místo obsadilo celostátně 7. příčku.

Osmé místo celostátně a 4. místo v Ústeckém kraji obsadila zatáčka v katastru obce Ludvíkovice. Ve východní části obce došlo na silnici I/13 celkem k 16 nehodám, celkem 13 z nich bylo způsobeno nepřiměřenou rychlostí jízdy. Dva lidé zde za poslední tři roky zemřeli.

Páté nejnebezpečnější místo v regionu už se v celorepublikové TOP 20 neumístilo. Stala se jím část Masarykovy třídy v Teplicích, poblíž kostela Nejsvětějšího srdce Páně. V daném období zde došlo k 8 nehodám, z nichž si dva lidé odnesli těžká zranění.

Častá chyba? Nedání přednosti v jízdě

„Hlavní příčinou dopravních nehod s vážnými osobními následky bylo dle evidence Policie ČR nedání přednosti v jízdě. Druhou nejvíce se vyskytující příčinou je nepřiměřená rychlost jízdy,“ uvedl dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která se na vzniku Automapy Allianz podílí.

Václav Bálek a Kateřina Ikráthová, Allianz pojišťovna