Žáci a žákyně druhého ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf obor Grafický design dostali za úkol vytvořit logo, které bude sloužit právě k propagaci výročí již zmíněné základní školy. Výsledný produkt, tři nejlepší práce, byly slavnostně vyhodnoceny v prostorách ateliérů Grafického designu, který se vyučuje na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf v Mariánské ulici.

Slavnostního předávání se kromě ředitelů škol Ing. Bc. Petra Kotuliče a Mgr. Petra Šmída účastnili žáci základní školy Ondra Bek a Adélka Nováková a také žáci střední školy ze třídy 2GD. Žákům 2GD pod vedením MgA. Jany Hradcové patří velké díky. Všechny práce byly zdařilé, nejvíce se však líbilo logo, které vytvořil Charlie Macků.

Oslavy výročí, ke kterému žáci vytvářeli logo, se budou konat prvního června, symbolicky ke svátku dětí. V sídle základní školy Bratislavská proběhne celodenní slavnost s kulturním a sportovním zaměřením, kde se bude hrát, zpívat a tancovat.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf