Letošním tématem bylo strojírenství. Jedná se o soutěž, jejímž cílem je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na průmysl a technologie. Konkrétní projekt musel být konzultován a následně schválen odborným garantem Ing. Františkem Klimendou působícím na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Žáci varnsdorfské školy se do soutěže přihlásili s projektem „Universální 5-osé obráběcí centrum“. Cílem půlroční práce bylo sestavit funkční upínací stůl pro Universální 3osý CNC stroj, který byl vyroben v rámci “covidového” ročníku Moderní školy 4.0 v letech 2019-2020. Upínací stůl, je konstrukčně řešen tak, aby rozšiřoval možnost stroje o obrábění v dalších dvou osách. Vzhledem k nízké obtížnosti navrženého konstrukčního řešení příslušenství se tým rozhodl pracovat na modernizaci celého stroje tak, aby více vyhovoval požadavkům pro výuku, pohodlí obsluhy, funkčnost a bezpečnost provozu. Žáci z jednotlivých oborů samostatně navrhli všechny prvky použité při modernizaci stroje. Jedná se o prvky konstrukce, elektroniky, nebo grafického zpracování vnějšku stroje a řídícího rozhraní.

Setkání varnsdorfských učitelek a ředitelek mateřských škol ve Stonožce.
Varnsdorfské učitelky a ředitelky mateřských škol se setkaly ve Stonožce

Celý projekt obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Opět se ukázalo, že na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf jsou kreativní a nadaní žáci, kteří jsou schopni pracovat v týmu i s mladšími kolegy ze základní školy a pokud mají prostor a podporu, mohou vytvářet velké věci. Pro školu tak „vysoutěžili“ celých 400 000 korun českých. Všem zúčastněným patří velké díky a gratulace.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf