Témata byla různorodá: vedle samotných základů finanční gramotnosti se žáci seznámili se zdravými finančními návyky, pomohli si upevnit principy tvorby domácího rozpočtu – osobního i rodinného. Naučili se rozlišovat možné formy výdělku (aktivní a pasivní příjem) i finanční produkty přebytkové a schodkové.Při plnění zadaných úkolů pracovali žáci s různými zdroji informací, kriticky je hodnotili a prohlubovali své digitální kompetence jako tvorba prezentací, střih videa apod.K práci přistupovali zodpovědně, snažili se podpořit svou podnikavost a zapojovali svou fantazii a tvořivost. Jejich snaha byla oceněna – v krajském kole se umístili na 1. místě a byli vybráni mezi 10 nejlepších týmů z celé republiky, které postoupily do finálového kola. Finále probíhalo –ostatně jako celá soutěž – online 4. 6. 2021.

Ačkoli naši byli ze všech zúčastněných nejmladší, umístili se na krásném 4. místě. Jak žáci, tak učitelé zažili spoustu legrace a pro příští ročník již mají v hlavě velké množství nápadů, se kterými – jak pevně doufáme – zažijí opět úspěch.

Tým tvořili: kapitánka Bára M., Julie Šv., Kristýna M., Josef Š., Jan K., Jakub M., Mgr. Věra Fl. ředitelka, Bc. Dagmar Šv., Dis, Mgr. Zuzana K.

Věra Floriánová, ředitelka
Základní škola a Mateřská škola
Děčín XXVII, Kosmonautů 177