VZP vydává a případně aktualizuje s ohledem na vývoj aktuálního stavu tzv. organizační opatření, která aktivně zasílá zástupcům poskytovatelů zdravotních služeb a dále je zveřejňuje na svých webových stránkách v části určené poskytovatelům. Jedno z těchto opatření umožňuje zajistit chod ordinací ambulantních lékařů (praktických lékařů i ambulantních specialistů) prostřednictvím vzdálené telefonické nebo elektronické konzultace lékaře s pacientem. Cílem je právě zajištění předpisu léků pro chronické pacienty a v případě nemožnosti fyzického ošetření pacienta v ordinaci lékařem poskytnutí základní konzultace.

S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli je umožněno ambulantním specialistům (i praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost) poskytovat zdravotní služby i distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem a je umožněno i předepisovat léčivé přípravky distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem, je vybavení pacientů léčivými přípravky zajištěno. Proto pro preskripci a úhradu léčivých přípravků platí standardní postupy jako v běžných situacích a při předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis není důvod měnit úhradová kritéria, tak jak byla stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Call centrum ČEZ Distribuce odbaví denně 2500 hovorů a 900 e-mailů.
Lidé na Děčínsku si záležitosti ohledně elektřiny stále vyřídí

Můžeme doplnit základní informace k předepisování a hrazení léčivých přípravků: SÚKL je ze zákona pověřen rozhodováním o cenách, úhradách a podmínkách úhrady léčivých přípravků. Úhradu léčivého přípravku z veřejného zdravotního pojištění může SÚKL omezit tzv. podmínkami úhrady, které zahrnují indikační a preskripční omezení. To znamená, že dané přípravky jsou hrazeny pojišťovnou jen pro přesně vyspecifikované onemocnění (indikační omezení) a mohou být předepisovány jen určitými lékařskými odbornostmi (preskripční omezení). Jsou-li tyto podmínky dodrženy, je léčivý přípravek zdravotní pojišťovnou hrazen ve výši, kterou SÚKL stanovil.

Kdyby byl léčivý přípravek s indikačním a preskripčním omezením předepsán lékařem mimo vymezené odbornosti, resp. mimo indikace stanovené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nebude zdravotní pojišťovnou uhrazen. Navíc by se (i v době epidemie COVID-19) jednalo o porušení platných právních předpisů a smlouvy se zdravotní pojišťovnou na straně lékaře.

Vlastimil Sršeň, mluvčí VZP

Úsporné zářivky
Češi odevzdali k recyklaci 706 tun světelných zdrojů, v kraji lidé třídí méně