Výtěžek činil nádherných 40 100 korun a byl věnován dětem z dětského domova Země dětí v České Kamenici.

Za tuto krásnou akci děkujeme řediteli Městského divadla Děčín MgA. Jiřímu Trnkovi, MUDr. Věře Pokorné, Kláře Hozákové a za finanční podporu MUDr. Jiřině Johanidesové, MUDr. Aleně Sellnerové, MUDr. Haně Albrechtové, MUDr. Lence Podolské a MUDr. Kateřině Palacké.

Mgr. Iva Brzobohatá, ředitelka DD Česká Kamenice