Neznamená to ale, že do listopadu 2014, kdy koalice ČSSD + Volba pro město po volbách skončila, neprobíhal ozdravný proces, a rozhodně jsem to takto neřekl. Pan emeritní náměstek Pavel Sinko uvádí konečné údaje k 31.12.2014 a já uznávám, že na jím uvedených výsledcích toho roku jsem neměl žádnou zásluhu, a také to nikde netvrdím. Mimo jiné v tom roce došlo ke splacení části závazků města z přijatých investičních dotací. O tom, že tehdejší vedení města hospodařilo špatně, nebo že předalo finance města ve špatném stavu, jsem nic neuváděl. Moje odpověď byla reakcí na to, že podle opozice návrh děčínského rozpočtu připravil „špatný ekonom a špatný hospodář“, a týkala se vývoje finanční kondice města za dobu mého působení. Pokud z mých slov snad bylo možno dovodit závěr, ke kterému došel pan Sinko, pak se jemu i čtenářům omlouvám.

Naopak se sluší připomenout, že nedobrý stav financí v roce 2014 (nejen) v Děčíně měl řadu objektivních příčin. Počínaje hlubokou hospodářskou recesí po roce 2008, přes povodně roku 2012 až k následkům pozastavení financování kvůli kauzám ROP Severozápad… Právě s vědomím toho, že zejména politická reprezentace v letech 2010 až 2014 to vůbec neměla jednoduché, mne ani nenapadlo vinit ji z neschopnosti či zlých úmyslů.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
náměstek primátora