Kočka rybářská, latinsky Prionailurus viverrinus, je jedním z nejvíce unikátních volně žijících druhů koček světa. Ve volné přírodě obývá mokřadní ekosystémy jižní a jihovýchodní Asie. Připomenutí těchto dvou významných dnů má tedy jasnou souvislost. „Děčínská zoo patří nejen mezi významné chovatele tohoto druhu, ale navíc vede i Mezinárodní i Evropskou plemennou knihu, jejichž cílem je zachování zdravé populace zdravých jedinců druhu chovaného v lidské péči. To znamená, že v Děčíně vydáváme doporučení pro chov či přesuny jedinců, abychom zajistili genetickou rozmanitost populace a vyhnuli se tak příbuzenské plemenitbě,“ vysvětlil koordinátor chovu Mgr. Tomáš Rus.

Kočka rybářská je výjimečná šelma. Ve vodě je sebejistá a spokojená, díky plovacím blánám se v ní dokáže výborně pohybovat a když se potápí, utěsní si uši. Její šedá srst se skvrnami je tak hustá, že nedovolí, aby se jí voda prosákla až na kůži. Živí se vším, co dokáže přemoci, ale její nejoblíbenější potravou jsou ryby. Loví několika způsoby, avšak z lidského pohledu je nejzajímavější asi ten, kdy tlapkou jemně ťuká na vodní hladinu, aby přivábila ryby. Pokud je vábení úspěšné a kořist se přiblíží, rychlým skokem se jí zmocní. Mňoukání však od tohoto druhu kočky nečekejte, její hlas vám bude spíše připomínat kachnu.

Jako mnoho dalších živočišných druhů je i kočka rybářská ohrožená (viz. obr. 9 životů kočky rybářské). Vysoušení mokřadů a ničení mangrovových porostů, stejně tak rozšiřování měst, jí ubírají životní prostředí. Je zabíjena jako škůdce ryb a krevet na farmách, případně jiných domácích zvířat. V některých zemích je dokonce lovena pro maso. Na Červeném seznamu je vedena jako zranitelný druh a je v příloze II úmluvy CITES. V rámci ochrany a zachování druhu je kočka rybářská chována v mnoha zoologických zahradách, v Evropě je zahrnuta do programu EEP. Pro zachování druhu je však stále nejdůležitější ochrana druhu v místě jeho výskytu, tzv. in situ. „Tím se například zabývá Aliance pro ochranu kočky rybářské – The Fishing Cat Conservation Alliance.

Jedná se o tým ochranářů a vědců, jejichž cílem je podpořit ochranu kočky rybářské a jejího přirozeného prostředí v jižní a jihovýchodní Asii. Dále také pomocí místních i světových partnerů zjistit a zmírnit míru ohrožení tohoto druhu a zapojit místní obyvatelstvo do jeho ochrany,“ doplnil Mgr. Tomáš Rus. O kočce rybářské, jednotlivých projektech Aliance a způsobech jak můžeme napomoci ochraně s možností finančně ji podpořit, se dozvíte na webu www.fishingcat.org.

Alena Houšková