Díky příznivému počasí a nasazení zhotovitelské firmy Raeder&Falge byly práce uskutečněny podstatně rychleji oproti předpokládanému harmonogramu stavby. Došlo tedy k minimálním omezením dopravní obslužnosti dotčeného území.

Adéla Macháčková