Jedná se o projekt, který je realizován v rámci programu Erasmus+. Kromě vybraných studentů a učitelů varnsdorfské školy je do projektu zapojena i partnerská škola Zespol szkol zawodowych im. Sandora Petofi z polské Ostródy. Hlavním cílem je výměna metodiky a osvědčených postupů v oblasti logistiky a informačních technologií. Laicky řečeno – obě školy pochází z tranzitních regionů, které stále řeší problém přepravy materiálu a zboží. Ve Šluknovském výběžku jde o silniční dopravu, v Polsku o silniční a lodní dopravu. Tvůrci projektu tedy spojili znalosti a zaměření studentů dvou partnerských škol, kteří spolu s vyučujícími vyvíjejí webovou aplikaci ELIS (Evropský logistický informační systém). Úkolem této aplikace je vytvářet, registrovat a sledovat zásilky, které jsou dodávány z určitého výchozího místa do vzdáleného cíle. Aplikace umožní z nasbíraných dat vytvořit přehledy a analýzy.

Tyto výstupy by mohly být využívány v plánování mezinárodní silniční a lodní dopravy. Studenti polské školy mají ve vývoji aplikace na starosti logistiku, studenti varnsdorfské školy zase část, která je zaměřena na informační technologii. Práce v projektu má také prohloubit znalosti kultur obou partnerských zemí. Mezioborově získané zkušenosti a vzdělávací materiály mohou vyučující promítnout též do výuky. Studenti obou zemí si vývojem webové aplikace zároveň zvýší nejen odborné znalosti, ale zejména jazykové.

Komunikace všech zúčastněných totiž probíhá v anglickém jazyce. Účastníky také čekají výměnné pobyty. Polská strana dorazila do ČR v druhé polovině června, kde proběhly různé debaty, společné workshopy a studenti si vyměnili své zkušenosti. Zúčastnili se také různých exkurzí do místních firem, kde nabrali cenné praktické zkušenosti. Pokud to epidemiologická situace dovolí, čeští studenti vyrazí do polské Ostródy na podzim. Součástí pobytu našich studentů bude i výlet do lodních doků v Gdaňsku a ve Švédsku.

Marie Kucerová

Odvodněná silnice.
Silnice vedoucí na Mýto je už nově odvodněná