Lov je organizován Mysliveckým spolkem Vápenka a bude probíhat v prostoru od rybníka Cimrák a lučních porostů směrem na Doubici. Lov mimo honební pozemky bude probíhat na základě rozhodnutí Odboru ŽP Rumburk, které je vydáno na žádost města Krásná Lípa, z důvodu zvýšeného výskytu škod na majetku občanů i města. Při lovu bude dbáno maximální opatrnosti.

Z bezpečnostních důvodů se v tuto dobu nezdržujte u Cimráku a v jeho okolí! Děkujeme za pochopení.

Město Krásná Lípa