„Jedná se o zcela novou službu veřejnosti. Propojení Jetřichovic a Mezní Louky v zimním období doposud nikdy neexistovalo. Napomáháme tak rozvoji nabídek v turismu mimo hlavní turistickou sezonu. Autobus umožní individuální výlety v Jetřichovických skalách bez nutnosti vracet se okruhem na místo startu výletu“, sděluje Jiří Rak, destinační manažer.

Autobus 434 odjíždí z Jetřichovic (zastávka Hostinec u restaurace Pražák) v sobotu, neděli a svátek od 7. 11. 2020 do konce března 2021 vždy v 8:40 a 16:40.

Zpět z Mezní Louky jede autobus 434 v 8:59 a 16:59. Zároveň je spoj přímo propojen s linkou 436 Děčín – Srbská Kamenice – Jetřichovice, tedy autobus z Děčína s odjezdem v 8:01, resp. 16:01 jede přímo bez přestupu v Jetřichovicích přes Vysokou Lípu na Mezní Louku. Samozřejmě platí to i pro zpáteční směr. Spoje od Mezní Louky v Jetřichovicích nekončí, ale pokračují po lince 436 přes Srbskou Kamenici do Děčína. Na Mezní Louce navazují spoje linky 438 směr Hřensko a Děčín v 9:05 a 17:05. Opačně od Hřenska přijíždí linka 438 na Mezní Louku v 8:44, resp. 16:44, kde navazují již zmíněné nové spoje linky 43 do Jetřichovic. Nabízí se tak řada pěkných pěších tras, např.:

· Jetřichovice – Kaple Kny – Šaunštejn - Mezní Louka (a zpět busem)

· Jetřichovice – Rudolfův kámen – Pohovka – Šaunštejn – Vysoká Lípa

· Vysoká Lípa – Ptačí kámen – Mezní Louka – Mezní můstek – rozhledna Janov – Hřensko

„Linka je výsledkem dlouhodobě výborné spolupráce mezi dopravním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje a naší společností, Přestože jsme zrovna ve složité situaci kvůli pandemii, doufáme, že si toto spojení nalezne postupně oblibu mezi veřejností tak, abychom pro příští vedlejší sezony mohli počet spojů rozšiřovat i na všední dny. Toto je další krok v naší snaze dlouhodobě podporovat mimosezónní nabídku v Českém Švýcarsku,“ dodal Jan Šmíd, ředitel společnosti.

Pro úplnost uvádíme všechny autobusové mimosezónní víkendové spoje v centrální části Českého Švýcarska (od 7. 11.):

· Linka 438, odjezdy z Děčína směr Hřensko, Mezní Louka, Mezná: 8:07, 12:07, 16:07, 18:07

· Linka 438, odjezdy z Mezné: 9:00, 13:00, 17:00, 19:00

· Linka 436, odjezdy z Děčína směr Srbská Kamenice, Jetřichovice: 8:01, 16:01 – oba spoje pokračují na Mezní Louku; 18:01

· Linka 436, odjezdy z Jetřichovic přes Srbskou kamenici do Děčína: 9:14, 17.14

· Linka 434, odjezdy z Jetřichovic na Mezní Louku: 8:40, 16:40

· Linka 434, odjezdy z Mezní Louky do Jetřichovic: 8:59, 16:59 – spoje pokračují po lince 436 do Děčína

Jan Šmíd, České Švýcarsko o.p.s.