Celá situace se změnila dne 2. dubna 2024, kdy došlo k zahájení výstavby výtahu a prvnímu kopnutí do země (betonu), jež symbolizovalo zahájení celé stavby.

Nejzásadnějším podporovatelem a donátorem byl pro celý projekt Ústecký kraj, a proto byla pro naše zařízení velikou poctou skutečnost, že se celého aktu a prvního kopnutí základů výstavby výtahové šachty zúčastnil 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PaeDr. Jiří Kulhánek. Nemalé díky patří dalšímu z významných přispěvatelů, Městu Chřibská, jež bylo na ceremoniálu zastoupeno starostou města, Ing. Janem Machačem. Dále děkujeme všem přispěvatelům z řad rodinných příslušníků či osob blízkých, opatrovníkům, všem domovským městům a obcím našich klientů, kteří přispěli, a děkujeme našim zaměstnancům.

Těšíme se na spolupráci se společnostmi Děčínský stavební podnik s.r.o. (dále DSP) a MSV Liberec, s.r.o., kteří byli vybráni pro realizaci přístavby, respektive druhý jmenování pro dodávku výtahu. Společnost DSP byla prostřednictvím pana Aleše Adama účastna slavnostního zahájení výstavby, a také pan Adam měl možnost slavnostního kopnutí do základů výstavby nové výtahové šachty.

Ocenění Gratias 2024 – sociální pracovník roku v Chřibské
Ocenění Gratias 2024 získala sociální pracovnice z Chřibské

Tímto byla celá stavba zahájena a my ještě jednou děkujeme. Bez vás všech by výstavba výtahu nemohla být zahájena. Veřejná sbírka je do dokončení stále otevřena, jelikož investice 7,2 mil. korun většinou přinese další nečekané výdaje. Více na stránkách www.domovpotoky.cz.

Děkujeme za možnost posunout kvalitu námi poskytované služby a „zbořit naše bariéry“.

Igor Prokeš, Domov Potoky