Prostor se zaplnil věřícími i návštěvníky z řad veřejnosti. Socha sv. Alžběty z dílny rožanského řezbáře Franze Roscheho přívětivě shlížela na všechny přítomné. Výjimečnost místa podtrhla návštěva patera Karla Havelky, který připomněl další sakrální stavby zasvěcené sv. Alžbětě, sestřenici sv. Anežky české. Mši celebroval pater František, který se zároveň zapojil do velkého přípravného úklidu kaple s paterem Josefem a sestrou Evelyn. Kaple byla opravena Městem Rumburk, střecha již slouží, stejně jako nová elektroinstalace.

Na řadu snad přijdou v dohledné budoucnosti také vnitřní prostory a kúr. Od roku 2014 je kaple také zapsána mezi válečné hroby. Pamětní desky se jmény padlých mužů obce Dolní Křečany byly umístěny na boční stěnu kaple při Starokřečanské ulici. Památník na původním místě nemohl být obnoven, protože pozemek se nachází v soukromých rukou. Kaple sv. Alžběty Durynské není významná z hlediska architektonického, je mladá, ovšem z hlediska historicko-společenského je důležitá velice. I pro místní je vždy připomínkou více výročí najednou. A po sametové revoluci má 17. listopad i další význam. Město Rumburk připravilo malý dáreček pro Moniku Salomonovou jako poděkování za dlouholetou patronaci kaple.

Díky Nadaci ČEZ zakořeňují nové lípy v Krásné Lípě
FOTO: Díky Nadaci ČEZ rostou v Krásné Lípě nové lípy

Mše byla věnována také památce jejího zesnulého chotě Jana Salomona a jeho přítele Jiřího Berana. Město rovněž přivítalo v Rumburku symbolicky „nově“ příchozího otce Františka a poděkovalo za stálou přízeň pateru Karlu Havelkovi. Kaple bývala symbolem hrdosti samostatné obce Dolní Křečany. Její útulnost a účelné uspořádání po vnitřních opravách slibuje využití i do budoucna, nejen pro bohoslužebné účely, ale pro pořádání koncertů, výstav či rodiiných svateb a podobně

Ester Sadilová