V roce 2023 pomáhalo jen pod záštitou Dobrovolnického centra Slunečnice 59 evidovaných smluvních dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 2.147,5 dobrovolnických hodin. Nominováno, nejen ze Slunečnice, ale i z dalších organizací, bylo 27 dobrovolníků.

Hodnotící komise složená z náměstkyně primátora Anny Lehké, ředitelky Slunečnice Šárky L. Podrábské, vedoucí dobrovolnického centra Petry Baborové, zástupkyně odboru školství a kultury Markéty Lakomé a vedoucí odboru sociálních věcí Evy Štolbové vybrala z přijatých nominací nejlepší dobrovolníky v těchto kategoriích:

V kategorii Dobrovolnické týmy byly nominovány:
• Tým studentů Střední zdravotnické školy v Děčíně – za pomoc v potravinové sbírce pro lidi v tíživé sociální situaci – Viktorie Holá, Amálie Horáková, Miroslav Huček, Natálie Kindlerová, Sofie Michaela Zemanová, Nela Drnková a Šárka Dzurková.
• Tým studentů Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín za pomoc handicapovaným dětem ve spolku Krůčky – Ondřej Černý, Šimon Gellert, Denis Hellinger, Petr Šafařík a Tadeáš Vinš.
• Tým Andělé bez křídel – za obětavou pomoc handicapovaným dětem – Klára Hozáková, Michaela Jílková, Šárka Pohlreichová, Renata Havlová a Alexandra Havlová.

Cenu nejlepšího týmu si odnáší tým studentů SPŠSaD, a všichni studenti, jak tým SPŠSaD, tak tým SZŠ si odnáší Cenu Naděje, která byla poprvé udělena v loňském roce mladým lidem do 27 let.

V kategorii Jednotlivci byli nominováni:
• Světlana Plešková - za pomoc handicapovaným dětem ve spolku Krůčky
• Nela Hegerová – za pomoc lidem s mentálním postižením
• Olga Cahová – za pomoc seniorům
• Helena Málková – za canisterapeutickou pomoc v Děčínské nemocnici
• Mai Thao Vy - za pomoc dětem a lidem s mentálním postižením
• Eliška Malovaníková – za pomoc dětem a při jednorázových akcích
• Barbora Staňová – za pomoc v oblasti péče o duševní zdraví
• Nela Lopušanová – za pomoc dětem
• Rosina Smrčková – za pomoc seniorům
• Veronika Richterová – za pomoc lidem s mentálním postižením

Cenu nejlepšího dobrovolníka za rok 2023 si odnesla paní Světlana Plešková. „Výběrová komise se na jméně paní Pleškové shodla naprosto jednoznačně, aniž bychom se s kolegyněmi jakkoliv dopředu domlouvaly,“ uvedla vedoucí Dobrovolnického centra Petra Baborová. „Její dlouholetá práce ve prospěch handicapovaných dětí, kdy od lidí vybírá již nepotřebné hračky, doma je pere a upravuje, účastní se snad všech veřejných akcí se stánkem, kde je prodává, aby vydělané peníze pomohly dětem z Krůčků v jejich terapiích a akcích zlepšujících jejich každodenní život, je obdivuhodná. A k tomu dokázala nadchnout pro tuhle práci i pětici studentů ze školy, kde působí jako pedagožka a ti s ní už druhým rokem všechny akce připravují. I proto si právě tým studentů ze SPŠSaD zasloužil také Cenu Naděje a speciální vyzdvihnutí mezi letošními týmy dobrovolníků.“

Benefiční koncert Smetanova tria v děčínském divadle podpořil děti z dětského domova v České Kamenici
Výtěžek benefičního koncertu v Děčíně putoval k dětem z dětského domova

Dárky od f. Valdemar Grešík - Natura s.r.o. a drobných dárců a květiny od květinářství Naše kytky Floral Design, spolu s plaketami ocenění předal dobrovolníkům primátor města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc.

Touto cestou ještě jednou všem dobrovolníkům velice děkujeme za jejich úžasnou činnost. Jsme rádi, že v Děčíně máme tolik skvělých a aktivních lidí.

Za Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s. Petra Baborová