Obě oddělení z největší nemocnice Krajské zdravotní, a.s., spolu velice úzce spolupracují jak na poli medicínském, tak sportovním. Závod má dlouholetou tradici a ve Šluknovském výběžku patří k nejvýznamnějším akcím ve sportovním kalendáři. Každoročně se ho účastní téměř tisíc cyklistů.

„Atmosféra na Lužickém náměstí v Rumburku, kde se začíná i končí, je fantastická. Po celé trase závodu přihlížejí, fandí a povzbuzují davy diváků. Kromě profesionálních týmů zde soutěží a snaží se o co nejlepší čas amatéři a stejní nadšenci do sportu, jako jsme my,“ přibližuje MUDr. Jakub Malý, primář Oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, které se letos stalo jedním z partnerů závodu.

Pohyb je v lidském životě velice důležitý a prospěšný, jestliže se provádí v přiměřené intenzitě úměrné kondici sportovce. „Každý sportovec má své limity zátěže, kterou je schopen tolerovat, nastavené jinde. Tyto limity testujeme na oddělení sportovní medicíny. Při kontrolovaném zatížení na rotopedu sledujeme mimo jiné srdeční aktivitu na EKG záznamu a zjišťujeme, jestli srdce dokáže zvýšené nároky při sportu bez problémů zvládnout, anebo jestli například nedochází k arytmiím,“ říká MUDr. Jakub Malý a upozorňuje: „Tato vyšetření, jak je mylně vnímáno v širší laické populaci, nenáleží jen profesionálním sportovcům. Hobby sportovci by měli z preventivních důvodů po 35. roku života také absolvovat vyšetření, protože se u nich zvyšuje riziko poškození zdraví.“