Historie této synagogy sahá do konce 19. století, kdy se zrodily první konkrétnější plány na výstavbu této budovy. Tehdy spolek pro zřízení synagogy zahájil veřejnou sbírku, do níž přispělo mno podnikatelů a mecenášů s Děčínska. Synagoga byla postavená v roce 1907, takže stojí více než 110 let. Za dobu své existence sloužila mnoha účelům. Budova byla zbavena všech náboženských symbolů a v době okupace sloužila jako skladiště německé armády, od roku 1941 jako letecká modelárna, a pak znovu jako vojenské skladiště. 

Židovská obec budovu získala zpět do své správy v roce 1994 coby dar od Okresního národního výboru. Tou dobou byla podle dostupných informací značně poškozená. Zmizelo veškeré vybavení včetně Tóry. V podstatě zůstaly jen holé stěny. Následovala náročná a nákladná rekonstrukce, díky které se jí vrátila původní krása a půvab. V současné době patří tato svatba mezi důležitá kulturní a společenská místa v Děčíně. 

Pokud nevíte, kam se vypravit na procházku, můžete právě sem. Pobyt na čerstvém vzduchu je zdraví prospěšný.

Lenka Prošková