Cílem tohoto projektu byla výměna postupů a dobré praxe v oboru propagace a cestovního ruchu ve vybraných oblastech, ale také zlepšení jazykové vybavenosti studentů. Hlavním výstupem jsou plakáty, které studenti sami vyrobili a které propagují kulturní dědictví Šluknovského výběžku a regionu Trogir v Chorvatsku. Jejich prostřednictvím se studenti snažili prohloubit povědomí o těchto regionech a partnerské kultuře. Hotové práce pak byly vystaveny na několika místech, například v městské knihovně Varnsdorf, nebo v prostoru Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Díla jsou také přístupná na webových stránkách www.beyond-horizon.cz. Studenti tvořili pod vedením MgA. Jany Hradcové, která na varnsdorfské škole vyučuje obor Grafický design. Organizačně se na projektu podíleli také Ing. Andrea Škodová a Tomáš Polák.

„Rád bych poděkoval za úžasnou spolupráci všem, kteří se na projektu podíleli. Ať už studentům, nebo pedagogům. Je to pro nás krásná zkušenost, která nám přinesla spoustu zážitků, kamarádů a studentům nové poznatky, které doufám využijí ve své profesi“, řekl nám koordinátor projektu Mgr. et Mgr. Jan Škoda.

Projekt „Beyond the Horizon“ byl spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

Marie Kucerová