Soutěž Neisse-Elektro 2023.Zdroj: Ing. BenešSoutěž je mezinárodní, Českou republiku reprezentují žáci průmyslových škol v Děčíně, Liberci a Varnsdorfu, kteří poměřují své elektrotechnické znalosti se studenty středních příhraničních škol Polska a SRN. Za naší průmyslovku letos soutěžili z různých příčin (nemoc, rodinné důvody) pouze dva žáci, Richard Skotnica (E3) a Radim Škornička (E4), kteří obsadili 27. resp. 33. místo z celkem 48 zúčastněných studentů.

I tak ale svými výkony přispěli k celkovému vítězství družstva ČR v soutěži. Hlavní podíl na vítězství měli však žáci liberecké průmyslovky, kterých se zúčastnilo 10. Druhé místo získalo družstvo studentů z Německa a třetí byli reprezentanti Polska.

Miroslav Dlask, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín