Akce se zúčastnilo 8 základních škol, každá ze svých řad vybrala 8 “specialistů” na jeden z předem určených oborů. Školy mezi sebou soutěžily v 9 disciplínách, které pro ně připravili učitelé Gymnázia Děčín.

Děti měly možnost vyzkoušet si své geografické znalosti zaměřené na sousední státy České republiky způsobem zábavného doplňování pojmů. V biologické části otestovali své smysly formou hmatání, čichání a ochutnávání. Na výtvarném stanovišti je čekala interpretace výtvarných děl. Informatická část spočívala v základech programování. Dále si mohli zkusit hudební kvíz nebo míčové hry. Na závěr se děti seznámily s francouzským jazykem.

Zatímco “specialisté” soutěžili v jednotlivých disciplínách, ostatní měli možnost si prohlédnout budovu gymnázia a navštívit probíhající hodiny. Závěrem všech 64 dětí čekalo vyhodnocení, ze kterého nejlépe vyšla Základní škola Na stráni, stříbrnou medaili získala ZŠ Jílové a třetí místo obsadila 5.A ze ZŠ Komenského. S odstupem 3 bodů skončila na 4. místě ZŠ Máchovo náměstí. Kromě výše uvedených škol se akce zúčastnily děti ze ZŠ Školní, Dr. Miroslava Tyrše a z Boletic.

Akci organizačně zajišťovali studenti a studentky děčínského gymnázia v rámci Komunitního a sociálního semináře a plánují její realizaci i v příštím školním roce.

Mgr. Bc. Martin Nosek a studenti