Hasilo se ze země i ze vzduchu vrtulníky s vaky a vodními letadly. Ve finále se při hašení požáru vystřídalo na 6000 hasičů se 400 kusy techniky. Bezprostředně po vypuknutí požáru nabídla Skupina ČEZ prostřednictvím své Nadace ČEZ krizovou pomoc. Následně v rámci grantu Podpora regionům získalo finanční prostředky na obnovu svého vybavení i 45 jednotek dobrovolných hasičů. Novou terénní čtyřkolku s hasícím vybavením si mohla díky Nadaci ČEZ zakoupit i Správa Národního parku České Švýcarsko.

 „Po zkušenosti s loňským požárem jsme se přijali celou řadu preventivních opatření, s cílem co nejlépe přecházet riziku vzniku rozsáhlých lesních požárů. Terénní čtyřkolka s třísetlitrovou hasební nástavbou, čerpadlem a proudnicí nám umožní nejen dopravu vody do těžko přístupných míst, ale také může pomoci při hašení ohně ve stádiu zahoření, tedy dříve, než se menší oheň rozvine v požár. Pokud k požáru přece jen dojde, může tato technika být cennou podporou zasahujících hasičských jednotek, při následném dozoru nad požářišti po uhašení ohně nám pak pomůže s likvidací případných žhavých míst. Za podporu ze strany Nadace ČEZ, která naši žádost podpořila v plné výši částkou 1 130 000 korun, jsme velice rádi,“ kvituje Richard Nagel, ředitel odboru vztahů s veřejností Správy Národního parku České Švýcarsko.

 

Hasiči nacvičovali na letišti v Chřibské hašení pomoci bambivaku a vrtulníku Black Hawk.
FOTO: Nabrat vodu a shodit ji na oheň. Hasiči cvičili v Chřibské s Black Hawkem

„V tomto případě se nemusela správní rada nadace dlouho rozhodovat. Požár v Českém Švýcarsku zasáhl nás všechny a je logické, že řada zásahového vybavení, výstroje i výzbroje, vzala za své. Stejně tak se v praxi ukázalo, co kdo pro účinný zásah během lesního požáru vlastně ve své výbavě postrádá. Proto jsme neváhali podpořit žádost národního parku o finanční podporu, za kterou by zakoupili novou terénní čtyřkolku se speciálním vybavením. Nyní zde tak mohou  rychle reagovat na případná ohniska požáru, která zejména v současném období dlouhých, suchých letních měsíců mohou v nepřístupném terénu snadno způsobit rozsáhlé požáry. Díky mobilitě už strážci parku nemusejí přenášet na větší vzdálenost vodu ve vacích či kanystrech,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

 

Edita Randová
Edita Randová zazpívá v Krásné Lípě neapolitánské písně

Jak dodala, dalších celkem 4 041 760 korun směřovalo v rámci grantu Podpora regionů mezi 45 zásahových jednotek dobrovolných hasičů, a to nejen z měst a obcí v okolí Českého Švýcarska. Peníze byly vesměs využity právě k doplnění hasičské výstroje a výzbroje, neboť během náročného zásahu v často špatně přístupném terénu splnily naposledy své, případně na obnovu obojího. „Nelze ovšem opomenout ani „Okamžitou krizovou pomoc“, což je speciální nadační grant v případě nutné okamžité pomoci v nouzi o maximální výši 50 000 korun. Získaly ho Sociální podnik Slunečnice Děčín a tamní oblastní pobočka Českého červeného kříže. V obou případech byly peníze využity na nákup potravin, energetických nápojů a tyčinek, ovoce a hygienických potřeb, léků a podobně pro zasahující složky při požáru,“ uzavřela Michaela Ziková.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy