Již tradičně se soutěžilo v 18 disciplínách, kde mohli soutěžící projevit své znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. V rámci této soutěže pro družstva a jednotlivce s postižením z celého regionu se letošního ročníku zúčastnilo celkem 34 soutěžících – 8 družstev a 10 jednotlivců.

Mezi jednotlivci si první místo vybojoval Eduard S., druhou příčku obsadila Jiřina B., třetí příčka patří Jakubovi K. Mezi družstvy zvítězil poprvé v historii tým Cesta do světa Slunečnice, druhé místo patří družstvu DPSS Česká Lípa a třetí místo obsadilo družstvo DSS Litvínov.

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. pořádá tuto soutěž ve spolupráci s Válečníky z Děčína, kterým patří velký dík za spolupráci a za zapůjčení prostor. Další déletrvající spolupráce je se studenty ze Střední zdravotnické školy z Děčína a v letošním roce nám přijeli pomoci i žáci ze ZŠ T.G.M. z České Kamenice. V neposlední řadě se zapojili i dobrovolníci z Dobrovolnického centra Slunečnice. Moc všem děkujeme.

Děčínsko dětem.
Děti z Děčínska poznávají region a malují obrázky do cyklomapy Děčínsko dětem

Po slavnostním vyhodnocení družstev i jednotlivců a předání zajímavých cen se všichni rozjeli do svých domovů. Děkujeme všem sponzorům akce, bez kterých by se tato soutěž nemohla uskutečnit:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ústecký kraj, Statutární město Děčín, Natura - V. Grešík, Con-stellium Extrusions Děčín - J. Bibík, INTERPAP Office s. r. o. - Z. Nedbal, VZP - P. Friedlová, MM Děčín - Z. Kudrnáčová, R. Silvarová, Oříšková víla - V. Musilová, Mereva - E. Mervínská (Č. Kamenice), Barvy laky - P. Filipiová (Nový Bor), J. Kmochová, B. Hantáková, N. Votápková, V. Vrabcová, manželé Dvořákovi.

Lékárny: Benu DC, Bynov, IPC v OC Pivovar, U Labe, OC Albert, lékárna v Bezručově ul., U Václava, U Jakuba a Via, s. r. o. Z Č. Kamenice, Dr. Max Nový Bor, U Hedviky Žandov.

Martina Kramerová, CDS Slunečnice