Za poslední 3 roky počet klientů VZP s nádory mozku výrazně nepřibývá ani neklesá. To vyplývá ze statistiky, kterou pojišťovna vypracovala u příležitosti Světového dne boje proti nádoru mozku, který připadá na 8. června.

Dle tabulky níže je zřejmé, že počet klientů VZP trpících touto nemocí se za poslední 3 roky nijak dramaticky nezvýšil ani nesnížil. Podle České onkologické společnosti ČLS JEP je ale každoročně v České republice diagnostikováno zhruba 700 pacientů s touto diagnózou. Ve srovnání s ostatními nádorovými onemocněními nejsou nádory mozku tak časté, ale o to jsou nebezpečnější.

Náklady VZP na léčbu těchto pacientů mírně klesají, což je dáno poklesem cen léčivých přípravků. Nejvíce nemocných bylo v roce 2019 v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejvíce peněz na léčbu pojišťovna vynaložila v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.

Iwona Navrátilová, Všeobecná zdravotní pojišťovna